Inleiding

In het begin van de 20e eeuw verwierf prof. dr. A. van Veldhuizen, hoogleraar theologie te Groningen, stukje bij beetje land. Een plekje greep hem in het bijzonder aan. Dit bekoorde hem zozeer, dat bij de eerste aanblik de wensch geboren werd hiervan eigenaar te worden en de natuur daar althans te behoeden voor verwording (uit: Op en om Adderhorst, 1933. Zie www.boekopcd.nl voor gedigitaliseerde versie). Over dit plekje vertelt deze website meer.

Deze website laat zich lezen als een boek met een inleiding, 11 hoofdstukken en een literatuurlijst welke u vindt in de linker kolom. De afbeeldingen kunt u afzonderlijk bekijken door erop te klikken. Door de afbeeldingen bladeren gaat eenvoudig met de pijltjestoetsen van uw toetsenbord.

Deze website roept reacties op. Deze kunt u vinden op de volgende pagina:
Bezoekers, en wat ze beleven

ethos anthroopou daimoon

Genesis 18:1

De habitat als tuin, Zaun, of als tent die naar alle kanten openstaat.

Een wereld- en mensvisie, geboren aan het Zeegser loopje, balancerend tussen noaberplicht en de Drentse Trinitas Turf Jenever en Achterdocht.