Fauna

Wat is het gevaarlijkste schepsel "Op en om Adderhorst"?

"Van de insekten, hoe merkwaardig ook, dieren als machines, volgens anderen: dieren van een andere wereld, wonderen van maatschappelijke samenwerking en monsters van wreedheid, zijn dikke boeken geschreven." (pag. 239)

"Als er een dierenstemming werd gehouden over de vraag, wat het gevaarlijkste schepsel was, dan vrees ik, dat de stemming ons diep zou beschamen. God heeft ons als koningen gesteld, we zijn tirannen. Er is heel wat goed te maken. Een van de wegen daartoe is: Bouwt bosschen. Gaat dit boven uw macht, dan raad ik u aan, wat ieder kan: Plant boomen en denk aan het paradijs, waar Adam niet jaagde, Eva pas een pels kreeg na den zondeval en die sierde haar niet eens." (pag. 241).

De queeste naar de Gerris najas is een prachtig voorbeeld van de zorgvuldigheid waarmee in Nederland de ontwikkeling van de fauna gevolgd wordt. Korenwolf en Gerris najas: dikke vriendjes.

De website geeft een begin van een overzicht. De komende jaren gaan we dit hoofdstuk uitbouwen.