Flora

Hoe we Flora tegenkomen in "Op en om Adderhorst"

"Men klaagt wel eens van menschen, dat zij wegens de boomen het bosch niet zien. Ook over het omgekeerde kan geklaagd worden, misschien nog harder. Er zijn menschen, die naar het bos gaan zonder ook maar voor één boom, ja zonder voor de heele natuur oog te hebben. Men moet het ééne doen en het andere niet nalaten. Het bosch als geheel is een bekoring voor het gevoel van schoonheid en als men afzonderlijke boomen in het beeld van het geheel weet te waardeeren, wordt het genot verhoogd. Een boom zonder bosch kan nog bestaan, maar een bosch zonder boomen is een onding." (pag. 199)

"In het voorjaar komen al heel spoedig de sneeuwklokjes als lenteboden. Inderdaad staan ze vaak in sneeuw en noodweer. Ik kan me begrijpen, dat men ze gescholden heeft voor vastenavondzotjes of ze beklaagd heeft als 'nakende mannetjes', die kleumen in de koude. Maar ze zijn volkomen tegen de koude bestand en doen eender als de hermelijn, die ook in den winter een witte pels aan heeft. In Frankrijk zegt men zoo mooi, dat ze perce-neige zijn, die zich door de sneeuw heenboren, zooals latere bolgewassen het door het dorre blad doen." (pag. 225)

Plantenlijst "Op en om Adderhorst"

akoniet of monnikskap
aronskelk

bastaardwederik
betonica
bosgeelster
boslathyrus
bossalie
boswalstro

campanula

dalkruid
damastbloem
daslook
doronicum

engbloem

geitebaard of moerasspirea
goudveil
grootbloemige sterremuur
gulden roede

Haarlems klokkenspel
helmbloem of corydalis
hengel
hondsroos of canina

keverorchis
kleine pyrola
klokbilzenkruid
knoopkruid
kruiskruid
kruidvlier

lenteklokje of leucojum vernum
leverbloempje

maarts viooltje
mansoor
muskuskruid
muurandijvie

primula
pyrola

robinia

schedegeelster
schijnpapaver
scilla
sneeuwbal of Gelderse roos
sneeuwklokje
speenkruid

trosvlier

valse salie
vogelmelk

wespenorchis
weidegeelster

zevenster of trientalis Europea

Tamme kastanjes

Bereiding: Snij met een scherp mesje een kruis in de platte kant van de kastanjes. Leg ze een kwartiertje in een hete oven totdat de kruizen open staan. Kook de kastanjes in water met een beetje zout, 20 à 30 minuten. Pel ze voorzichtig. Lekker met spruitjes en een klontje boter.

Na tamme kastanjes een wilde peer

De uitbundige bloei van ‘onze’ Wilde Peer, voorjaar 2021, trekt veel bekijks. In RTV Drenthe’s programma “ROEG” vertelt Egbert het verhaal dat er bij hoort.