VIEA

Eind 70-er jaren richten we als kinderen Van Veldhuizen de 'Vereniging tot Instandhouding en Exploitatie van het familiebezit Adderhorst te Zeegse en Tynaarlo' op, de VIEA. Ook na het overlijden van Moeder komen we jaarlijks bij elkaar op Adderhorst om daar de lopende zaken te bespreken. Er gaat veel tijd zitten in de verhuur (overwegend aan familie en goede bekenden) steeds voor korte periodes, en in het onderhoud. Samen nemen we besluiten over hoe te handelen met het goed, ook als het bijvoorbeeld gaat om het onderhoud van het bos. Ook hier ontdekken we dat twee deskundigen samen voor veel meer dan twee verschillende ideeen kunnen zorgen.

Ook komt af en toe de vraag aan de orde; 'wat gaan we doen met Adderhorst?' Vooral wanneer een van ons ernstig ziek is geweest wordt die vraag acuut. Wat gebeurt er bij overlijden, vererving? Valt het stukje dan uit elkaar? Willen we dat? Willen we het in de openbare verkoop doen? Wil / kan een van ons de anderen uitkopen?

Over deze en dergelijke vragen leest u alles in het artikel uit 'Zin' dat u ook op de website kunt vinden in het volgende hoofdstuk: Nieuw millennium.